News and Articles

ความสำคัญและวิธีการปกป้องและ Backup สำรองข้อมูล Microsoft Office 365

ถ้าหากองค์กรของคุณเป็นหนึ่งใน 56% ของธุรกิจทั่วโลกที่ใช้งาน Microsoft 365 หรือ Microsoft Office 365 คุณต้องอ่านบทความนี้ เพราะการปกป้องและ Backup สำรองข้อมูล Microsoft Office 365 เป็นสิ่งที่ถูกละเลยและไม่ได้ให้ความสำคัญและมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการให้บริการของ Microsoft เป็นอย่างมาก Microsoft 365 หรือ Office 365 ช่วยให้พนักงานของคุณทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาและองค์กรของคุณต้องพึ่งพาการสื่อสารทางอีเมล การทํางานร่วมกันในทีม และการเก็บรักษาเอกสาร แม้ว่า Microsoft จะทําหน้าทีดูแลโครงสร้างพื้นฐานสําหรับบริการเหล่านี้ได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ก็เป็นความเข้าใจผิดที่ Microsoft จะดูแลข้อมูลของคุณในแบบที่คุณคาดหวัง อ่านต่อไปเพื่อดูว่าธุรกิจของคุณมีความเสี่ยงจากช่องว่างด้านความปลอดภัยที่คุณอาจไม่ทราบ และเรียนรู้วิธีปกป้องและสำรองข้อมูล Office 365 ของคุณ ตัวอย่างที่ 1 ทีมของคุณกําลังร่วมกันการพัฒนาไฟล์ผลิตภัณฑ์ทีสําคัญทั้งบน OneDrive for Business และ SharePoint Online และคุณต้องเข้าถึงไฟล์ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมกันพัฒนาเมื่อปีก่อน แต่น่าเสียดาย เพื่อนร่วมงานของคุณเผลอบังเอิญลบโฟลเดอร์ของทีมไปพร้อมกับเอกสารทั้งงหมดที่คุณต้องการสําหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่กําลังจะมาถึง ในความสิ้นหวังนี้ คุณรีบตรวจสอบ Recycle bin เพื่อกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบไป แต่ก็ไม่พบเอกสารทีนันเช่นกัน สิ่งที่คิด: Office 365 ได้รับการปกป้องและ Backup สำรองข้อมูลจาก Microsoft แบบ ระยะยาว ความเป็นจริง: ไฟล์ต่างๆใน Office 365 จะถูกเก็บไว้ใน Recycle Bin เพียง 90 วัน และสามารถลบออกได้ตลอด เวลาทําให้ข้อมูลไม่สามารถกู้คืนได้ทั้งหมด และแม้ว่าจะเรียกคืนข้อมูลได้แต่การกู้คืนแบบ point-in-time นั้นอยู่นอกขอบเขตของ Microsoft ทําได้ คุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกู้คืนเวอร์ชันล่าสุดที่มีอยู่ใน Recycle Bin ซึ่งอาจจะไม่ใช่ เวอร์ชั่นทีคุณต้องการ นอกจากนี้ นโยบาย การเก็บรักษาจะแตกต่างกันไปตามแต่ละแอปพลิเคชันในแพลตฟอรม์คลาวด์ทําให้กระบวนการกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบนั้นยุ่งยากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์: ข้อมูลหายไปเนื่องจากเอกสารไม่สามารถกู้คืนได้และอาจจะต้องทําเอกสารใหม่ทั้งหมด ตัวอย่างที่ 2 ด้วยความเร่งรีบในการทํางานผ่านระบบ Remote Work เพื่อให้พนักงานสามารถ Work From Home เป็นไปตามข้อกําหนดขององค์กร คุณจึงเตรียมแล็ปท็อปให้กับพนักงานและไม่ได้ให้ความสําคัญกับการสํารองข้อมูลของ Office 365 หลังจากหนึ่งเดือนในสถานการณ์การทํางานแบบ Work From Home ปรากฎว่า Office 365 ของคุณถูกโจมตีจากอาชญากรไซเบอร์ทําให้องค์กรของคุณหยุดชะงักข้อมูลสําสําคัญถูกเข้ารหัส และอีเมลถูกลบไป แม้จะมีการจ่ายเงินค่าไถ่จํานวนมหาศาลที่ส่งไปยังผู้โจมตีทางไซเบอร์ผ่าน Bitcoin แต่ข้อมูลก็ไม่สามารถกู้คืนได้ สิ่งที่คิด: แอปพลิเคชัน Office 365 ได้รับการปกป้องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ภายนอกและการสูญหายของข้อมูล ความเป็นจริง: การควบคุมข้อมูลบน Office 365 เป็นความรับผิดชอบของคุณ ซึ่งรวมถึงการปกป้องอีเมล Exchange Online จาก Ransomware, Malware และ Hackers หากไม่มีโซลูชันการปกป้องข้อมูล คุณจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณหากมีการโจมตีจากแรนซัมแวร์ ผลลัพธ์: การโจมตีด้านความปลอดภัยจากภายนอกและการละเมิดข้อมูล สามารถก่อให้เกิดความเสียหายให้กับองค์กร ส่งผลกระทบต่อผลกําไรและความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ นอกจากนี้ อาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับราคาแพงและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ตัวอย่างที่ 3 พนักงานคนหนึ่งของคุณลาออกเมื่อปีที่แล้วและบัญชีของพนักงานคนนั้นถูกลบเพื่อประหยัดค่าลิขสิทธิ แต่แล้วพนักงานคนทีลาออกไปได ้ดําเนินการทางกฎหมายกับองค์กรของคุณโดยไม่คาดคิด และคุณจําเป็นต้องจัดทําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทนี้ สิ่งที่คิด: […]

News and Articles

Techniques and Technologies of Backup

Techniques and Technologies of Backup The types, techniques and technologies of Backup Backup today are diverse and have evolved continuously over a long period of time. It provides organizations and users with the ability to deploy backups under a configurable SLA, as well as to meet Recovery Time Objective (RTO) and Recovery Point Object (RPO) needs. Data also depends on the capabilities of the backup application. How many types of backups and backups are there? There are several ways to back up data: Full Backup It collects copies of the entire dataset. And it is considered the most reliable backup method. But backing up all that data is time consuming and requires a lot of disk or tape. Most organizations run all Full Backup backups from time to time, for example, only once a week. Incremental Backup Incremental backup is a replacement for Full Backup, backing up only the data […]

News and Articles

What is Backup? Benefits and Evolutions.

What is Backup? Backup is the process of copying real or virtual files or databases to a backup place in the event of equipment failure or disaster. Backing up data is critical to a good disaster recovery strategy. In the case of flawed software, data corruption, hardware failure, hostile hacking, user mistake, or other unforeseen circumstances, businesses back up data they perceive to be vulnerable. Backups take a snapshot in time and synchronize it, which is subsequently used to restore data to its former condition. Backup and recovery testing investigates an organization’s data security and replication procedures and technologies. The goal is to ensure that data can be retrieved quickly and reliably when needed. File restoration is the process of retrieving backed-up data files. Although the terms data backup and data protection are sometimes used interchangeably, data protection includes the larger aims of business continuity, data security, information lifecycle management, […]

News and Articles

Arcserve N Series ระบบสำรองข้อมูล Backup สำหรับ Nutanix

Arcserve N Series ระบบสำรองข้อมูล Backup ข้อมูล สำหรับ Nutanix Hyperconverged ผลิตภัณฑ์  Arcserve N Series เป็นผู้นำทั้งในด้านการ สำรองข้อมูล Backup และปกป้องข้อมูล Nutanix Hyperconverged Infrastructure (HCI) และความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มัดรวมมาพร้อมกัน เพื่อทำให้ธุรกิจสามารถปกป้องทรัพย์สินทางดิจิตอลที่มีมูลค่ามหาศาลได้อย่างครบวงจร Arcserve N Series ให้ความพร้อมระดับสูงและปกป้อง สำรองข้อมูล สำหรับ Nutanix Hyper Converged สามารถขยายได้แบบ Scale-out ไม่จำกัดพร้อมใช้งานสำหรับองค์กร และเป็นตัวป้องกันทั้งด่านหน้าและปราการสุดท้ายที่ต่อกรกับ Ransomware ได้เป็นอย่างดี Arcserve® N Series เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยปกป้องข้อมูลแบบ Hyper Converged ของ Arcserve นี้ใช้ระบบ Arcserve Unified Data Protection (UDP) ที่ได้รางวัลการันตีมาแล้วจากทั่วโลก เป็นการจับมือกันระหว่าง Nutanix และรักษาความปลอดภัยด้วยระบบ Sophos Intercept X ในระบบเดียว   ฟีเจอร์สำคัญสำหรับสำรองข้อมูล Backup ข้อมูล เป็นแพลตฟอร์มกู้คืนข้อมูลระบบที่เสถียรสูง ด้วยโครงสร้างแบบ Cluster ที่ให้ความพร้อมในการให้บริการระดับสูง ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลไฟล์สำรองข้อมูลที่สำคัญได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเสี่ยงให้ธุรกิจหยุดชะงักอันเกิดจาก Down time ของระบบสำรองข้อมูล Backup สำรองข้อมูลได้ถี่กว่าเดิมด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดจากสถาปัตยกรรมแบบ Hyper Converged ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ไม่เหมือนกับระบบแบบเก่าที่ต้องอาศัยแรงงานคนในการช่วยจัดการ ดูแลควบคุมได้ง่ายทั้ง SLA, RPO, และ RTO ตามนโยบายที่บริษัทกำหนดหรือตามความต้องการทางธุรกิจด้วยแพลตฟอร์มที่พร้อมให้บริการ เป็น Hyperscaler ออกแบบให้ครอบคลุมการสำรองข้อมูล (Backup) และกู้คืนข้อมูล (Restore)หลายรูปแบบ สามารถสำรองข้อมูล Backup ข้อมูลและกู้คืนข้อมูลได้ทั้งจาก SQL Server, Exchange, File Server, NAS, SAN, ฐานข้อมูลของ Oracle, Unix, FreeBSD, AIX, HP-UX, Solaris, SAP HANA และอื่นๆ อีกมากมาย จัดเก็บสำรองข้อมูลเหล่านี้บนแพลตฟอร์มที่มีความเสถียรสูง พร้อมใช้งานได้อย่างมั่นใจ พัฒนาขึ้นเพื่อรวมศูนย์กลางการสำรองระบบสำหรับองค์กรที่มีทั้งระบบ Datacenter ,Physical Server , Virtual machine หรือแม้แต่บน Cloud ระบบของ Nutanix เข้ามาช่วยยกระดับความเสถียรขึ้นไปอีกขั้นด้วยฟีเจอร์ “Resiliency Factor” ที่มาพร้อมกันด้วย ให้ทั้งความพร้อมในการเข้าถึงข้อมูลในเวลาที่โหนดหรือดิสก์ล้มเหลว หรือตอนที่ระบบเจอกับปัญหาดิสก์พัง ขยายได้แบบ Scale-out จ่ายเท่าขนาดที่ต้องการใช้ในเวลานั้นๆ ขยายระบบแบบ Scale-out, ขยายทีละนิด, หรือขยายระบบโตขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้เริ่มต้นจากระบบเล็กๆ แล้วค่อยๆ ปรับตามการลงทุน ขยายตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ ขณะที่ระบบแบบเก่าจำเป็นต้องระบุขนาดตายตัว ลงทุนครั้งใหญ่ครั้งเดียว การใช้ระบบแบบใหม่นี้ทำให้ไม่ผูกมัดกับข้อจำกัดดังกล่าวอีกต่อไป รีดประสิทธิภาพได้สูงสุดตามขนาดระบบที่เลือกใช้อยู่ตลอดโดยไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนระบบ ไม่เหมือนกับระบบทั่วไปที่มักพบการถดถอยของประสิทธิภาพเมื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลง ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มทรัพยากรประมวลผลบ่อยๆ เพื่อปรับประสิทธิภาพการทำงานของระบบอีกต่อไป ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ […]

Events

Seminar: Arcserve @ Nutanix .Next On Tour Bangkok 2019

Seminar: Arcserve @ Nutanix .Next On Tour Bangkok 2019 ร่วมแสดงระบบ สำรองข้อมูล backup และ recovery solutions ภาพบรรยากาศ Digital Distribution ร่วมกับ Arcserve เข้าร่วมงานสัมนา Nutanix .Next On Tour Bangkok 2019 เพื่อนำเสนอ Solution สำรองข้อมูล Backup ข้อมูล สำหรับลูกค้า Nutanix ในงาน ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและโซลูชั่นของ Arcserve ที่บูธของเราในโอกาสนีั้ด้วยครับ ข้อมูลระบบ Arcserve N Series สำหรับสำรองข้อมูล Backup Nutanix Arcserve N Series เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยปกป้องข้อมูลแบบ Hyper Converged ของ Arcserve นี้ใช้ระบบ Arcserve Unified Data Protection (UDP) ที่ได้รางวัลการันตีมาแล้วจากทั่วโลก เป็นการจับมือกันระหว่าง Nutanix และรักษาความปลอดภัยด้วยระบบ Sophos Intercept X ในระบบเดียว ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสำรองข้อมูล Backup และกู้คืนข้อมูล Restore and Recovery ข้อมูลได้ทั้ง Nutanix และ Hybrid Environment #Arcserve #Backup #backupข้อมูล #สำรองข้อมูล #Hyperconverged #Nutanix

Events

Arcserve Technical Hands-On Lab ระบบ สำรองข้อมูล Backup

Arcserve Technical Hands-On Lab ระบบ สำรองข้อมูล Backup บริษัท Digital Distribution Co.,Ltd ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Arcserve ในประเทศไทย จัด Workshop ให้กับทาง Partner ในหัวข้อ “Arcserve Technical Hands-On Lab Training”  สำหรับระบบ สำรองข้อมูล Backup มี Partner เข้าร่วมการอบรมและให้ความสนใจ ทาง บริษัทขอขอบคุณ partner ทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมงานที่ผ่านมา เกี่ยวกับระบบสำรองข้อมูล Arcserve Backup Solution Arcserve Reliable, all-in-one disaster recovery and backup for cloud, virtual and physical workloads. Arcserve Unified Data Protection (UDP) combines enterprise-ready technologies into an all-in-one solution that delivers every data protection capability businesses need, without the complexity of traditional enterprise solutions. Powered by heterogeneous, image based technology that protects to and from any target, it eliminates the need for discrete products. Safeguard IT systems and applications in cloud, virtual and physical environments from one interface Reduce the risks of extended downtime by cutting RTOs and RPOs from days to minutes Scale up, down and out to the cloud on-demand, turning capabilities on and off without forklift upgrades Validate RTOs, RPOs, and SLAs with […]

Events

Event: PDPA อยู่ให้เป็นในยุค Digital – ระบบ สำรองข้อมูล Backup

Event: PDPA อยู่ให้เป็นในยุค Digital – ระบบ สำรองข้อมูล Backup บริษัท Digital Distribution Co., Ltd.  ร่วมกิจกรรมในงาน PDPA​ อยู่​ให้เป็น​ในยุค​ Digital ​ให้ความรู้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงโซลูชั่นในการปกป้องข้อมูล สำรองข้อมูล Backup ของ Arcserve ให้กับผู้สนใจ ในวันที่​ 18 พฤศจิกายน​ 2563​ ณ​ Amata​ Spring​ Country​ Club Amata City Chonburi What is Arcserve Backup? ระบบ สำรองข้อมูล Arcserve Backup คืออะไร Arcserve Backup provides a cost-effective, local solution that provides data backup and restore capabilities. It enables you to keep your customers’ data safe using incremental snapshots and bare metal restore functionality. Use Arcserve Backup for backing up customer device data. Incremental backups require only one full backup and then continual incremental backups. This greatly reduces network traffic, disk storage and load on production applications. Centralized deployment, management and reporting reduces implementation and management effort and provides status information directly to you. Arcserve Backup performs: A Full backup – a complete block-level backup, Incremental backups – a backup of only data that has been modified since […]

Events

Event: งาน​ประชุม​เชิง​ปฏิบัติ​การเทคโนโลยี​สารสนเทศ​ นำเสนอระบบ สำรองข้อมูล Backup

งาน​ประชุม​เชิง​ปฏิบัติ​การเทคโนโลยี​สารสนเทศ​เพื่อ​รองรับ​ระบบ​สถานศึกษา​4.0​ ณ​ มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​ นำเสนอระบบ สำรองข้อมูล Backup บริษัท Digital Distribution Co., Ltd. ร่วมออกบูธในงาน​ประชุม​เชิง​ปฏิบัติ​การเทคโนโลยี​สารสนเทศ​เพื่อ​รองรับ​ระบบ​สถานศึกษา​4.0​ ณ​ มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​ เพื่อนำเสนอระบบ สำรองข้อมูล Backup Arcserve เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ What is Backup? ระบบสำรองข้อมูลคืออะไร  A backup is a copy of important data that is stored on an alternative location, so it can be recovered if deleted or it becomes corrupted. Data should be backed up at an interval determined by how often the data changes, how valuable it is, and how long it takes to perform the backup. For example, a company with customer records that change frequently may back up their data every few hours. Even more sensitive data such as bank records may be stored on redundant RAID drives that help protect the data even if a drive fails. Today, there are several ways to back up your information and mediums to keep your data. For example, CD-R, DVD-R, USB thumb drives, external drives, and in the cloud are […]

Promotions

Arcserve Appliance Promotion – Buy 1 Get 1 Free

Arcserve Appliance Promotion – Buy 1 Get 1 Free ระบบสำรองข้อมูล Backup Arcserve Appliance 1-Free-1 (Promotion) เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ในครั้งนี้ ทาง Arcserve และ Digital Distribution Co., Ltd. ได้ออกแคมเปญพิเศษที่จะช่วยปกป้องและสำรองข้อมูล (Backup) ระบบคอมพิวเตอร์ของท่านได้อย่างสมบูรณ์แบบและหมดกังวลด้วย “Promotion Arcserve Appliance 1-Free-1 พร้อมการรับประกัน 3 ปีเต็ม” ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความคุ้มค่าให้อย่างที่สุด อย่างที่ไม่มีใครสามารถให้ได้ ป้องกัน Ransomware โจมตีระบบสำรองข้อมูลด้วย Sophos Intercept X สำรองข้อมูล Nutanix, Hyper-V, Vmware สำรองข้อมูล PC, Notebook, Workstation, Office 365   โดย Arcserve Appliance มีเป็นระบบสำรองข้อมูล Backup ที่มีความสามารถที่เหนือกว่า โดยสามารถทำ DR on Appliance, DR Across Appliance และ DR on Cloud ได้ทันที รวมถึงความสามารถที่ไม่มีใครเทียบได้ในการทำ Realtime Backup และ Instance Recovery, Assure Recovery ที่ช่วยให้สามารถปกป้องข้อมูลแบบ Realtime, กู้คืนข้อมูลได้รวดเร็วทันที และทดสอบกู้คืนข้อมูลได้ตลอดเวลา #arcserve #arcserveAppliance #DisasterRecovery #Promotion1-free-1 #สำรองข้อมูล #backup #backupข้อมูล

News and Articles

หมดปัญหา Ransomware โจมตีด้วยระบบ สำรองข้อมูล Backup Arcserve Appliance 9000

หมดปัญหา Ransomware โจมตีด้วยระบบ สำรองข้อมูล Backup Arcserve Appliance 9000 Arcserve ผู้ให้บริการด้าน Data Protection Backup ร่วมกันกับ Sophos ผู้นำด้านการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายแบบครบวงจร ทำให้การสำรองข้อมูลและปกป้องข้อมูลจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่เป็นจุดเด่นของทั้ง 2 เทคโนโลยีมารวมกันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ Solution Arcserve Appliance 9000 ในรูปแบบ “Simplified All-In-One – Data Protection and Security” ช่วยปกป้อง Ransomware โจมตีด้วยระบบ สำรองข้อมูล Ransomware เป็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดและเป็นภัยคุกคามทางด้านไอทีที่มากที่สุด ทำให้การปกป้องข้อมูล และสร้างความมั่นใจในการกู้คืนข้อมูลมีราคาแพงและซับซ้อนกว่าที่เคย Arcserve 9000 Appliance Series Secured by Sophos Arcserve เป็น Appliance รายแรกและรายเดียวในตลาดที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี All-in-one Data Protection ที่สามารถปกป้องการโจมตีจาก Ransomware ในขณะที่มีความสามารถที่โดดเด่น และ แตกต่างทั้งในส่วนของ High Availability, Disaster Recovery และ Backup Solution ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานทางด้านการสำรองและปกป้องข้อมูลในรูปแบบ Complete End-to-End Protection โดยผู้ใช้งานจะได้รับการปกป้องความเสียหายในทุกๆมิติ Arcserve 9000 Appliance On Appliance Recovery Up to 20 CPU Cores และ RAM 768 GB ขยายความจุได้ถึง 504 TB 6PB Backups managed Sophos Intercept X Technology สามารถปกป้องการโจมตีจากMalware, Ransomware, Hacker Attack Disaster Recovery และ Backup รองรับ VMware, Hyper-V, Nutanix AHV แบบ Agentless รองรับ Office 365, UNIX, Exchange, AIX, Solaris, Oracle, SAP HANA ทำ Cross-Platform Restore (P2P, P2V, V2P, V2V) #arcserve #arcserveappliance #backup #ransomware #สำรองข้อมูล #backupข้อมูล