News and Articles

ความสำคัญและวิธีการปกป้องและ Backup สำรองข้อมูล Microsoft Office 365

ถ้าหากองค์กรของคุณเป็นหนึ่งใน 56% ของธุรกิจทั่วโลกที่ใช้งาน Microsoft 365 หรือ Microsoft Office 365 คุณต้องอ่านบทความนี้ เพราะการปกป้องและ Backup สำรองข้อมูล Microsoft Office 365 เป็นสิ่งที่ถูกละเลยและไม่ได้ให้ความสำคัญและมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการให้บริการของ Microsoft เป็นอย่างมาก Microsoft 365 หรือ Office 365 ช่วยให้พนักงานของคุณทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาและองค์กรของคุณต้องพึ่งพาการสื่อสารทางอีเมล การทํางานร่วมกันในทีม และการเก็บรักษาเอกสาร แม้ว่า Microsoft จะทําหน้าทีดูแลโครงสร้างพื้นฐานสําหรับบริการเหล่านี้ได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ก็เป็นความเข้าใจผิดที่ Microsoft จะดูแลข้อมูลของคุณในแบบที่คุณคาดหวัง อ่านต่อไปเพื่อดูว่าธุรกิจของคุณมีความเสี่ยงจากช่องว่างด้านความปลอดภัยที่คุณอาจไม่ทราบ และเรียนรู้วิธีปกป้องและสำรองข้อมูล Office 365 ของคุณ ตัวอย่างที่ 1 ทีมของคุณกําลังร่วมกันการพัฒนาไฟล์ผลิตภัณฑ์ทีสําคัญทั้งบน OneDrive for Business และ SharePoint Online และคุณต้องเข้าถึงไฟล์ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมกันพัฒนาเมื่อปีก่อน แต่น่าเสียดาย เพื่อนร่วมงานของคุณเผลอบังเอิญลบโฟลเดอร์ของทีมไปพร้อมกับเอกสารทั้งงหมดที่คุณต้องการสําหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่กําลังจะมาถึง ในความสิ้นหวังนี้ คุณรีบตรวจสอบ Recycle bin เพื่อกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบไป แต่ก็ไม่พบเอกสารทีนันเช่นกัน สิ่งที่คิด: Office 365 ได้รับการปกป้องและ Backup สำรองข้อมูลจาก Microsoft แบบ ระยะยาว ความเป็นจริง: ไฟล์ต่างๆใน Office 365 จะถูกเก็บไว้ใน Recycle Bin เพียง 90 วัน และสามารถลบออกได้ตลอด เวลาทําให้ข้อมูลไม่สามารถกู้คืนได้ทั้งหมด และแม้ว่าจะเรียกคืนข้อมูลได้แต่การกู้คืนแบบ point-in-time นั้นอยู่นอกขอบเขตของ Microsoft ทําได้ คุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกู้คืนเวอร์ชันล่าสุดที่มีอยู่ใน Recycle Bin ซึ่งอาจจะไม่ใช่ เวอร์ชั่นทีคุณต้องการ นอกจากนี้ นโยบาย การเก็บรักษาจะแตกต่างกันไปตามแต่ละแอปพลิเคชันในแพลตฟอรม์คลาวด์ทําให้กระบวนการกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบนั้นยุ่งยากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์: ข้อมูลหายไปเนื่องจากเอกสารไม่สามารถกู้คืนได้และอาจจะต้องทําเอกสารใหม่ทั้งหมด ตัวอย่างที่ 2 ด้วยความเร่งรีบในการทํางานผ่านระบบ Remote Work เพื่อให้พนักงานสามารถ Work From Home เป็นไปตามข้อกําหนดขององค์กร คุณจึงเตรียมแล็ปท็อปให้กับพนักงานและไม่ได้ให้ความสําคัญกับการสํารองข้อมูลของ Office 365 หลังจากหนึ่งเดือนในสถานการณ์การทํางานแบบ Work From Home ปรากฎว่า Office 365 ของคุณถูกโจมตีจากอาชญากรไซเบอร์ทําให้องค์กรของคุณหยุดชะงักข้อมูลสําสําคัญถูกเข้ารหัส และอีเมลถูกลบไป แม้จะมีการจ่ายเงินค่าไถ่จํานวนมหาศาลที่ส่งไปยังผู้โจมตีทางไซเบอร์ผ่าน Bitcoin แต่ข้อมูลก็ไม่สามารถกู้คืนได้ สิ่งที่คิด: แอปพลิเคชัน Office 365 ได้รับการปกป้องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ภายนอกและการสูญหายของข้อมูล ความเป็นจริง: การควบคุมข้อมูลบน Office 365 เป็นความรับผิดชอบของคุณ ซึ่งรวมถึงการปกป้องอีเมล Exchange Online จาก Ransomware, Malware และ Hackers หากไม่มีโซลูชันการปกป้องข้อมูล คุณจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณหากมีการโจมตีจากแรนซัมแวร์ ผลลัพธ์: การโจมตีด้านความปลอดภัยจากภายนอกและการละเมิดข้อมูล สามารถก่อให้เกิดความเสียหายให้กับองค์กร ส่งผลกระทบต่อผลกําไรและความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ นอกจากนี้ อาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับราคาแพงและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ตัวอย่างที่ 3 พนักงานคนหนึ่งของคุณลาออกเมื่อปีที่แล้วและบัญชีของพนักงานคนนั้นถูกลบเพื่อประหยัดค่าลิขสิทธิ แต่แล้วพนักงานคนทีลาออกไปได ้ดําเนินการทางกฎหมายกับองค์กรของคุณโดยไม่คาดคิด และคุณจําเป็นต้องจัดทําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทนี้ สิ่งที่คิด: […]