Stay updated

News
& Updates

Backup O365

ความสำคัญและวิธีการปกป้องและ Backup สำรองข้อมูล Microsoft Office 365

Backup O365

ถ้าหากองค์กรของคุณเป็นหนึ่งใน 56% ของธุรกิจทั่วโลกที่ใช้งาน Microsoft 365 หรือ Microsoft Office 365 คุณต้องอ่านบทความนี้ เพราะการปกป้องและ Backup สำรองข้อมูล Microsoft Office 365 เป็นสิ่งที่ถูกละเลยและไม่ได้ให้ความสำคัญและมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการให้บริการของ Microsoft เป็นอย่างมาก

Microsoft 365

Microsoft 365 หรือ Office 365 ช่วยให้พนักงานของคุณทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาและองค์กรของคุณต้องพึ่งพาการสื่อสารทางอีเมล การทํางานร่วมกันในทีม และการเก็บรักษาเอกสาร แม้ว่า Microsoft จะทําหน้าทีดูแลโครงสร้างพื้นฐานสําหรับบริการเหล่านี้ได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ก็เป็นความเข้าใจผิดที่ Microsoft จะดูแลข้อมูลของคุณในแบบที่คุณคาดหวัง อ่านต่อไปเพื่อดูว่าธุรกิจของคุณมีความเสี่ยงจากช่องว่างด้านความปลอดภัยที่คุณอาจไม่ทราบ และเรียนรู้วิธีปกป้องและสำรองข้อมูล Office 365 ของคุณ

ตัวอย่างที่ 1

ทีมของคุณกําลังร่วมกันการพัฒนาไฟล์ผลิตภัณฑ์ทีสําคัญทั้งบน OneDrive for Business และ SharePoint Online และคุณต้องเข้าถึงไฟล์ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมกันพัฒนาเมื่อปีก่อน แต่น่าเสียดาย เพื่อนร่วมงานของคุณเผลอบังเอิญลบโฟลเดอร์ของทีมไปพร้อมกับเอกสารทั้งงหมดที่คุณต้องการสําหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่กําลังจะมาถึง ในความสิ้นหวังนี้ คุณรีบตรวจสอบ Recycle bin เพื่อกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบไป แต่ก็ไม่พบเอกสารทีนันเช่นกัน

Attention

สิ่งที่คิด:

Office 365 ได้รับการปกป้องและ Backup สำรองข้อมูลจาก Microsoft แบบ ระยะยาว

ความเป็นจริง:

ไฟล์ต่างๆใน Office 365 จะถูกเก็บไว้ใน Recycle Bin เพียง 90 วัน และสามารถลบออกได้ตลอด เวลาทําให้ข้อมูลไม่สามารถกู้คืนได้ทั้งหมด และแม้ว่าจะเรียกคืนข้อมูลได้แต่การกู้คืนแบบ point-in-time นั้นอยู่นอกขอบเขตของ Microsoft ทําได้ คุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกู้คืนเวอร์ชันล่าสุดที่มีอยู่ใน Recycle Bin ซึ่งอาจจะไม่ใช่ เวอร์ชั่นทีคุณต้องการ นอกจากนี้ นโยบาย การเก็บรักษาจะแตกต่างกันไปตามแต่ละแอปพลิเคชันในแพลตฟอรม์คลาวด์ทําให้กระบวนการกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบนั้นยุ่งยากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์:

ข้อมูลหายไปเนื่องจากเอกสารไม่สามารถกู้คืนได้และอาจจะต้องทําเอกสารใหม่ทั้งหมด

ตัวอย่างที่ 2

ด้วยความเร่งรีบในการทํางานผ่านระบบ Remote Work เพื่อให้พนักงานสามารถ Work From Home เป็นไปตามข้อกําหนดขององค์กร คุณจึงเตรียมแล็ปท็อปให้กับพนักงานและไม่ได้ให้ความสําคัญกับการสํารองข้อมูลของ Office 365 หลังจากหนึ่งเดือนในสถานการณ์การทํางานแบบ Work From Home ปรากฎว่า Office 365 ของคุณถูกโจมตีจากอาชญากรไซเบอร์ทําให้องค์กรของคุณหยุดชะงักข้อมูลสําสําคัญถูกเข้ารหัส และอีเมลถูกลบไป แม้จะมีการจ่ายเงินค่าไถ่จํานวนมหาศาลที่ส่งไปยังผู้โจมตีทางไซเบอร์ผ่าน Bitcoin แต่ข้อมูลก็ไม่สามารถกู้คืนได้

Attention

สิ่งที่คิด:

แอปพลิเคชัน Office 365 ได้รับการปกป้องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ภายนอกและการสูญหายของข้อมูล

ความเป็นจริง:

การควบคุมข้อมูลบน Office 365 เป็นความรับผิดชอบของคุณ ซึ่งรวมถึงการปกป้องอีเมล Exchange Online จาก Ransomware, Malware และ Hackers หากไม่มีโซลูชันการปกป้องข้อมูล คุณจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณหากมีการโจมตีจากแรนซัมแวร์

ผลลัพธ์:

การโจมตีด้านความปลอดภัยจากภายนอกและการละเมิดข้อมูล สามารถก่อให้เกิดความเสียหายให้กับองค์กร ส่งผลกระทบต่อผลกําไรและความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ นอกจากนี้ อาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับราคาแพงและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

ตัวอย่างที่ 3

พนักงานคนหนึ่งของคุณลาออกเมื่อปีที่แล้วและบัญชีของพนักงานคนนั้นถูกลบเพื่อประหยัดค่าลิขสิทธิ แต่แล้วพนักงานคนทีลาออกไปได ้ดําเนินการทางกฎหมายกับองค์กรของคุณโดยไม่คาดคิด และคุณจําเป็นต้องจัดทําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทนี้

Attention

สิ่งที่คิด:

Office 365 มีในตัว Litigation Hold ที่จะช่วยเก็บทุกๆเนื้อหาของเมล์ให้อยู่บน Online ได้

ความเป็นจริง:

หลายองค์กรมีการลบผู้ใช้เก่าเพื่อลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (License) สําหรับพนักงานที่ถูกเลิก จ้างหรือผู้ที่ออกจากองค์กร สิ่งนี้อาจก่อให้เกิดข้อพิพาททางกฎหมายเนื่องจากการลบผู้ใช้
หมายความว่าข้อมูล SharePoint ส่วนบุคคลและ OneDrive ของพวกเขาจะหายไป และถึงแม้ว่า Litigation Hold จะเป็นการป้องกันโดย Microsoft เพื่อลดความเสี่ยงของการสูญเสียข้อมูล แต่ก็ไม่สามารถแทนที่การปกป้องข้อมูลของบุคคลที่สามเพื่อจัดการกับข้อกําหนดและระเบียบข้อบังคับ

ผลลัพธ์:

การดําเนินการทางกฎหมายอาจทําเสียค่าปรับที่คุณจะต้องเผชิญ หากคุณไม่สามารถให้ข้อมูลที่จําเป็นได้ คุณไม่มีทางรู้ว่าคุณจะต้องใช้อีเมลหรือเอกสารอื่นๆ เมื่อใด ดังนั้นการเตรียมพร อมเป็นวิธีเดียวที่จะป้องกันไม่ให้องค์กรของคุณตกอยู่ในอันตราย

ป้องกันและ Backup สำรองข้อมูล Microsoft Office 365 ด้วย Arcserve

Microsoft มีการสํารองข้อมูลโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งหมายความว่า Microsoft มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของ Data Center และความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ในส่วนของพวกเขา แต่เป็นความรับผิดชอบของคุณในการปกป้องข้อมูลของคุณจากการโจมตีทางไซเบอร์และการสูญหายของข้อมูลที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ตั้งใจลบและปัญหาทางโปรแกรมที่ทําให้ความมูลเสียหาย

ทําให้การป้องกัน Microsoft Office 365 เป็นจริงด้วย Arcserve Cloud Backup for Office 365 Secured by Sophos ช่วยป้องกันข้อมูลสูญหายและ Ransomware แบบครบวงจรด้วยการ สํารองข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจร สําหรับ Exchange Online, OneDrive for Business และ SharePoint Online ซึ่งรวมถึง:

 • การกู้ไฟล์อย่างรวดเร็วกลับสู่ Office 365
 • ปกป้องด้วย AI-powered Cyber
 • คอนโซลการจัดการแบบรวมศูนย์และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
 • Policy-based management
 • Role-based administration
 • SLA reporting
 • License เป็นแบบ Subscription-based

เกี่ยวกับ Arcserve Cloud Backup for Office 365 Secured by Sophos

 Arcserve Cloud Backup for Office 365 Secured by Sophos

เป็นระบบสำรองข้อมูลที่มีการปกป้องหลายชั้น โดย Arcserve Cloud Backup for Office 365 จะสำรองข้อมูลจากกล่องจดหมายและข้อมูลจาก Office 365 ของคุณไปยัง Arcserve Cloud โดยตรงโดยอัตโนมัติ การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบบูรณาการของ Sophos Intercept X Advanced จะปกป้องจากภัยคุกคามใด ๆ รวมถึงแรนซัมแวร์และมัลแวร์ด้วยระบบ AI-Powered Cyber แบบ Deep Learning และการป้องกันตาม Signature จากภัยคุกคามทั่วไป โดยคุณสามารถจัดการกระบวนทำงานทั้งหมดจากเว็บคอนโซลที่ใช้งานง่าย โดยระบุข้อมูล Office 365 ที่จะสำรองข้อมูลและระบบจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ

เกี่ยวกับ Digital Distribution

เราเป็น Distributor ตัวแทนจำหน่าย Arcserve Solutions อย่างเป็นทางการในประเทศไทย สามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่ติดต่อที่ให้ไว้

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save