Stay updated

News
& Updates

Arcserve Business Continuity Cloud

สำรองข้อมูลขึ้นสู่ Cloud ด้วย Arcserve Business Continuity Cloud 

Arcserve Business Continuity Cloud

สำรองข้อมูล กู้คืนข้อมูล ปกป้องข้อมูลบนคลาวด์ เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจด้วย Arcserve Business Continuity Cloud 

ในยุคที่ธุรกิจต้องการการตอบสนอง 24 ชั่วโมงกลายเป็นความท้าทายของงานไอทีที่ต้องมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรข้อมูลต่างๆ การเข้าถึงแอพลิเคชั่น ภัยคุกคามทางด้าน Cyber Security,  Malware, Ransomware เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวสูง ลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนและมีความปลอดภัย

ด้วยเหตุนี้ทำให้ธุรกิจจำนวนมากมีความสนใจในการใช้บริการโซลูชั่นบนคลาวด์มากขึ้น เพื่อปรับปรุงความคล่องตัวและเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการลุงทุนบนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีแบบดั้งเดิม  เพื่อตอบสนองการดำเนินธรุกิจในยุคปัจจุบัน Arcserve ผู้ให้บริการด้าน Data Protection ที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 30 ปี นำเสนอโซลูชั่นในการสำรองข้อมูล กู้คืนข้อมูล บน Cloud แบบครบวงจรทั้งในรูปแบบ Private, Public และ Hybrid Cloud โดยประกอบไปด้วย Arcserve Cloud Hybrid Secured by Sophos และ Arcserve Cloud Direct

Arcserve Cloud Hybrid Secured by Sophos (DRaaS)

แพลตฟอร์มที่ผสานการสำรองข้อมูล On-premise และการสำรองข้อมูลบนคลาวด์ กู้คืนความเสียหาย (off-site disaster recovery) เก็บรักษาข้อมูลระยะยาว (long-term retention) อีกทั้งมีการผสมผสานการปกป้อง กู้คืนข้อมูล ที่หลากหลาย และ สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานในลักษณะเดียวกับ Public Cloud ชั้นนำ เช่น Amazon AWS , Microsoft Azure นอกจากนี้ Arcserve Cloud Hybrid มีการบริหารจัดการจากส่วนกลางและสนับสุนนการทำงานทั้ง Private และ Public Cloud ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Arcserve Cloud Hybrid Backup Model

 • ด้วยการผสานเข้ากับ Arcserve UDP เป็นซอฟแวร์ที่มีการสำรองข้อมูลแบบครบวงจร ระบบจะทำการ Replication ข้อมูลของการสำรองข้อมูลบน On-premise ไปยังระบบ Cloud และ DR ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • สามารถสำรอง ปกป้อง โอนย้ายข้อมูลไปยัง Private และ Public Cloud รวมถึง Arcserve Cloud, Microsoft Azure, Amazon AWS และ Public Cloud อื่นๆได้อย่างรวดเร็ว
 • รองรับโครงสร้างพื้นฐานไอทีอย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Physical Server, Virtual Server ระบบปฏิบัติการ Windows, Linux ทำงานร่วมกับ Hypervisors ได้ทั้ง Nutanix AHV, Vmware vSphere, Microsoft Hyper-V แบบ Agent Base และ Agentless ซึ่งเหมาะกับทุกองค์กรธุรกิจที่มี IT Infrastructure หลากหลาย
 • Arcserve มีความสามารถในการสำรองและกู้คืนข้อมูลได้ทุกรูปแบบ อย่างเบ็ดเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นสำรองในลักษณะ Disk-To-Disk (D2D) , Disk-To-Disk-To-Tap (D2D2T) และ Disk-To-Disk-To-Cloud (D2D2C) กู้คืนข้อมูลแบบ Bare Metal Recovery, Virtual Standby, Instant VM, Assured Recovery, Granular recovery ด้วยรูปแบบการสำรองกู้คืนข้อมูลอย่างหลากหลายทำให้องค์กรธุรกิจมีความมั่นใจในการปกป้องข้อมูล

Arcserve UDP Cloud Hybrid and Sophos

 

 • รับประกันความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลด้วยการเข้ารหัส AES 256-bit และการรับรองจาก SSAE16
 • ลดความต้องการในการใช้งาน Bandwidth สำหรับการรับส่งข้อมูลไปยัง Cloud และ Off-site Disaster Recovery ด้วย Build-in WAN Optimize และ Global Deduplication
 • ธุรกิจดำเนินได้ต่อเนื่องด้วยการทดสอบการกู้คืนความเสียหายอัตโนมัติ (Assure Recovery) ในระดับแอพลิเคชั่นและการตรวจสอบ RTO, RPO และ SLA
 • สามารถป้องกันมัลแวร์ การเจาะระบบ และแรนซัมแวร์ (Ransomware) ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Sophos Intercept X Advanced แบบครบวงจร ซึ่งเป็นระบบป้องกันทางด้านความปลอดภัยที่ได้รับรางวัลและมีระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)
 • สามารถกู้คืนข้อมูลไฟล์ โฟลเดอร์ และระบบทั้งระบบได้โดยง่ายเมื่อต้องการ
 • สามารถดูแลบริหารจัดการจากหน้าจอเดียว ผ่านทาง Web Browser ใช้งานง่าย ลดความยุ่งยากและลดงานของไอทีได้ถึง 50%

Arcserve Cloud Direct (BaaS/DRaaS)

เป็นโซลูชั่นการสำรองข้อมูลขึ้นสู่คลาวด์โดยตรง ที่ช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมการสำรองและกู้คืนข้อมูลขึ้นสู่คลาวด์อย่างง่ายดายจากที่ไหนก็ได้ผ่าน Arcserve Cloud Direct ลดความยุ่งยาก มีความคล่องตัวและลดค่าใช้จ่ายเรื่องการลงทุนของ Hardware โดยที่ผู้ใชับริการ สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานบน Cloud ได้ง่ายๆ ภายในองค์กรเพียงแค่ Access เข้าไปใช้งานที่ Arcserve Cloud Direct ก็สามารถใช้บริการ Cloud จาก Arcserve ได้ทันที ยังสามารถเลือกได้ทั้งรูปแบบที่เป็น Back up as a Service (Baas) และ Disaster Recovery as a Service (DRaaS) ได้อีกด้วย

Arcserve Cloud Direct BaaS

เป็นระบบที่ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลบน Cloud โดยตรง โดยเป็นบริการสํารองข้อมูลบนคลาวด์ที่ได้รับรางวัลเพื่อปกป้องข้อมูลอย่างน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและการบํารุงรักษาฮาร์ดแวร์และทรัพยากรไอที คุณจะได้รับการป้องกันอย่างเต็มที่จากการสูญหายของข้อมูลและรับประกันสําหรับการหยุดทํางานด้วยความปลอดภัยสูงสุด

Arcserve UDP Cloud Direct

 • ติดตั้งและทำการสำรองข้อมูลขึ้น Cloudได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนมีอุปกรณ์สำรองข้อมูลที่มีหน่วยความจำและความจุสูง เพียงทำการติดตั้ง Arcserve UDP Cloud Direct Agent และเลือกระบบที่ต้องการสำรองข้อมูล
 • สามารถถ่ายโอนข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้น Cloud และได้โดยอัตโมัติอย่างปลอดภัยไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ไอทีจัดการ นอกจากนั้นยังสามารถทำสำรองข้อมูลไว้บน Local Media อีกชุดนึงได้ด้วยเช่นกัน
 • ระบบเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการสำรองข้อมูลขึ้นด้วย WAN Optimization ซึ่งจะเพิ่มความเร็วและลด Bandwidth
 • มั่นใจความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลที่ขึ้นระบบ Cloud ด้วยการเข้ารหัสผ่าน SSL และ AES และข้อมูลจะถูกจัดเก็บที่ Arcserve Datacenter อย่างปลอดภัย
 • สามารถบริหารจัดการทั้งหมดได้ผ่านทาง Arcserve Portal ด้วย Web Browser

Arcserve Cloud Direct DRaaS

เป็นระบบที่ทำการเก็บข้อมูลขึ้นสู่ Cloud โดยตรงและสามารถทำการกู้คืนข้อมูลบน Cloud และ Failover ไปใช้งานต่อได้ทันทีที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยลด Downtime และสามารถทำระบบ Always-on ได้อย่างมีประสิทธภาพ โดยสามารถสร้าง Virtual Server ขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันสั้นไม่ถึง 5 นาที (RTO) ในขณะที่สามารถลดข้อมูลสูญหายได้ในระดับต่ำกว่า 15 นาที (RPO)

Arcserve Cloud Direct

 

 • ข้อมูลจะถูกสำรองข้อมูลขึ้นสู่ Cloud ในรูปแบบเดียวกับ Arcserve Cloud Direct BaaS ซึ่งมีการถ่ายโอนและเข้าถึงข้อมูลอย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส
 • เมื่อเกิดเหตุการ Disaster Recovery ระบบจะสามารถทำการสร้าง Virtual Server ขึ้นมาบน Cloud และสามารถทำงานต่อได้ทันที
 • การบริการจัดการและมอนิเตอร์ รวมถึงระบบการ Switch Over สามารถทำได้สะดวกในการติดตาม Backup/Recovery ได้ทุกที่ผ่านWeb Browser
 • ผู้ใช้งานสามารถทำการเชื่อมต่อเข้าไปใช้งานผ่านทาง Point-to-Site VPN ทำให้การทำงานไม่มีสะดุด

#Arcserve #CloudBackup #CloudHybrid #CloudDisasterRecovery #Cloud

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save